Děti a dospívající
 • Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, bulimie

 • Obezita a nadváha

 • Úzkostné poruchy

 • Problémy v kontaktu s vrstevníky - oběť šikany, outsider v kolektivu, nedostatek vhodných vrstevnických vazeb

 • Problémy v kontaktu s rodiči

 • Problémy v partnerských vztazích

 • Enurézy psychogenního charakteru

 • Obstipace s psychogenní nadstavbou

 • Subdepresivní ladění a mírné formy deprese

 • Emočně týrané děti

 • Psychosociální problematika u chronicky nemocných pacientů např. diabetiků a jiných

 • Adolescentní krize

 • Děti předškolního a mladšího školního věku se syndromem ADHD (děti motoricky neklidné, nesoustředěné)

 • Problematika sexuální identifikace u adolescentů

 • Homosexualita a coming-out

 •  
Rodiče
 • Neporozumění si se svým dítětem

 • Separační úzkosti u dětí

 • Nevhodná komunikace v rodině

 • Problémy v partnerských vztazích

 •  
Programový koncept našeho zařízení
 • Psychologické vyšetření na žádost odb. dětského lékaře

 • Individuální terapie

 • Krizová intervence

 • Kognitivní nácvik chybějících dovedností individuální i skupinovou formou

 • Skupinová terapie vhodně sestavených skupin dětí

 • Skupinová terapie rodičů

 • Rodinná terapie

 • Terapie hrou

 • Arteterapie, fyzioterapie, psychogymnastika pro pacienty s poruchami příjmu potravy a obézní pacienty

 

Kontakt

Mgr. Lída Filipová Poliklinika Malešice
Plaňanská 1
Praha 10
+420 608 079 028 lida.filipova@gmail.com